LAPPLAND

SMÅLAND

STORSJÖN

NORRBOTTENS

KARLSTAD

SKELLEFTE

STOCKHOLM

SKÅNE

VÄSTERBOTTENS

JÖNKÖPINGS

VÄNERN

JÄMTLANDS

HORNAVAN

UPPSALA