Hälsa

床頭板

重新設計你的臥室…

我們的床頭板以不同的口味為您提供不同組合的時尚 感,同時提供更加舒適的結構和堅固的結構,並延長可用面積。
*您可以從數十種Hälsa織物選擇中進行選擇。

RUSTIC

halsa rustic başlık

VINTAGE SOFT

halsa vintage soft başlık

KILIMANJARO

halsa klimanjaro başlık

MOONLIGHT

halsa moonlight başlık

PALACE

halsa palace başlık

BREEZE

halsa breeze başlık

SNOWFLAKE

halsa snowflake başlık

VISION

halsa vision başlık

CALM

halsa calm başlık

COZY

halsa cosy başlık

DEEP

halsa deep başlık

MILD

halsa mild başlık

VINTAGE

halsa vintage başlık
菜单