Skötselråd

Känner du till detta?

* Din madrass är tillverkad för ensidig användning, så du kan bara använda din madrass på ena sidan. Vänd inte din madrass upp och ner.

* För nya madrasser bör du rotera madrassen som på bild A (fot mot huvud) efter att ha använt den i en vecka och upprepa detta i 3 veckor.

* Efter en månad bör du rotera din madrass en gång var tredje månad för att hjälpa din madrass att vänja sig till din kropp och för att öka din madrass livslängd. Efter tre månader, ta fot sidan mot huvud sidan som din första rotation. Använd den så här i 3 månader, vänd sedan huvud sidan mot fot sidan tillbaka. Upprepa detta var tredje månad.

* Rotation är nödvändigt för dig och för din madrass för att detta hjälper till att vänja er till varandra. Det är också vår rekommendation till dig att förlänga madrassens livslängd och för hälsosamt bruk.

* Ribbbotten är olämplig för våra madrasser.

ROTERA

skotselrad-enkel

Meny